post

Półmetek kampanii Rowerowy Maj w Lublinie

Share Button

Jesteśmy po pierwszych dwóch tygodniach kampanii „Rowerowy Maj” w Lublinie – wyniki są bardziej niż obiecujące. Do tej pory zanotowaliśmy ponad 10 tysięcy przyjazdów rowerem do szkoły przez dzieci i młodzież.

Kampania „Rowerowy Maj” rozpoczęła się 4 maja, po raz pierwszy w Lublinie, włączyły się w nią 32 szkoły – 27 szkoły podstawowe i 9 gimnazjów, ponad 300 klas. W sumie do kampanii przystąpiło ponad 7000 uczniów i uczennic. Pod względem liczebności uczestników to trzeci wynik w kraju.

Przez 8 dni roboczych maja do szkoły dzieci i młodzież przyjechała rowerami ponad 11 tysięcy razy. Każdego dnia kampanii odnotowano średnio ponad 1200 przyjazdów rowerem do szkoły na dany dzień.

Największą liczbę przyjazdów rowerem do szkoły zanotowaliśmy w szkołach:

 • Szkoła Podstawowa nr 30
 • Szkoła Podstawowa nr 50
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 52
 • Szkoła Podstawowa nr 44
 • Szkoła Podstawowa nr 38

Ilość przyjazdów rowerem w przeliczeniu na liczbę klas biorących w szkole udział w kampanii:

 • Szkoła Podstawowa nr 46
 • Gimnazjum nr 10
 • Gimnazjum nr 11
 • Szkoła Podstawowa nr 30
 • Gimnazjum nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 5

Ilość przyjazdów rowerem w przeliczeniu na całkowitą liczbę uczniów chodzących do danej szkoły:

 • Gimnazjum nr 1
 • Szkoła Podstawowa nr 14
 • Gimnazjum nr 25
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła Podstawowa nr 31
 • Szkoła Podstawowa nr 39

Zachęcamy do dalszego udziału w Kampanii, przesyłania nam wspólnych zdjęć spod swojej szkoły – będziemy je publikowali na naszej stronie internetowej Rowerowego Maja: rowerowymaj.lublinrowerem.pl/?name=gallery

4 czerwca, w sobotę, ogłosimy pełne wyniki kampanii.

Kilka słów podsumowania w dzisiejszej audycji w Radio Lublin:

Audycja w Radiu Lublin – Akademia Aktywnych

post

Nagroda w konkursie „Rowerem do Szkoły” stanęła przed SP nr 3 w Lublinie

Share Button
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, która od lat aktywnie uczestniczy w programie edukacji rowerowej Porozumienia Rowerowego – wygrała w listopadzie zeszłego roku nagrodę w konkursie „Rowerem do Szkoły” – zestaw bezpiecznych stojaków rowerowych do montażu przed szkołą.

Celem konkursu „Rowerem do Szkoły” jest promocja zrównoważonych zachowań transportowych wśród dzieci i młodzieży, a także promocja i wiedza o bezpiecznym poruszaniu się rowerem do szkoły.

Prace zwycięskich zespołów uczniowskich posłużyły do aktywnej promocji edukacji rowerowej w szkołach w Lublinie.

jury konkursu doceniło SP nr 3 za różnorodną ofertę aktywności rowerowej skierowanej do szerokiego grona dzieci i młodzieży szkolnej.

Bezpieczne, u-kształtne stojaki rowerowe, ufundowane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe – zamontowano przed głównym wejściem do budynku szkoły.
Czytaj dalej

post

Inauguracja Kampanii „Rowerowy Maj”

Share Button

4 maja, o godz. 11.oo rozpoczęliśmy w Lublinie pierwszą edycję kampanii „Rowerowy Maj”.
Inauguracja miała miejsce przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Tumidajskiego. Mieści się tu Szkoła Podstawowa nr 44 i Gimnazjum nr 6, które zgłosiły do kampanii Rowerowy Maj łącznie 650 uczniów, co jest rekordem wśród wszystkich zgłoszonych do kampanii szkół w Lublinie. Pod szkołą pojawiło się mnóstwo rowerów przypiętych do ogrodzenia szkolnego, a bardzo wielu uczniów dojechało również na rolkach, hulajnogach lub deskorolkach. Pierwsi uczniowie otrzymali także kampanijne naklejki rowerowe, które następnie wkleili do własnych dzienniczków rowerowej aktywności i na plakaty klasowe.

Spotkanie przed szkołą było okazją by przedstawić szczegółowe zasady Kampanii oraz wspomnieć o problemie braku odpowiedniej ilości bezpiecznych stojaków rowerowych przed szkołami.
Była to też okazja by powiedzieć o programie praktycznej edukacji rowerowej dla szkół, którą Porozumienie Rowerowe z powodzeniem prowadzi od 4 lat w Lublinie.
W kampanii „Rowerowy Maj” w Lublinie bierze udział ponad 7000 uczniów z 32 szkół podstawowych i gimnazjalnych, co daje nam 3 trzecie miejsce w kraju pod względem liczebności uczestników i uczestniczek.
Organizatorem Kampanii jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin.
Aktualne informacje na stronie: rowerowymaj.lublinrowerem.pl

Podsumowanie po spotkaniach dzielnicowych

Share Button

Poniżej możecie znaleźć podsumowania z odbytych spotkań dzielnicowych:

Czytaj dalej

post

Spotkanie Rady ds. rozwoju ruchu rowerowego

Share Button

W  dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie Rady do spraw rozwoju ruchu rowerowego w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyły różne wydziały z Urzędu Miasta (Inwestycji i Remontów, Budownictwa i Architektury, Projektów Nieinwestycyjnych, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Sportu i Turystyki oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) przedstawiciele ZDiM, ZTM jak i Straży Miejskiej. Osobą prowadzącą był Aleksander Wiącek asystent prezydenta do spraw mobilności a rada odbyła się pod przewodnictwem Wiceprezydenta Artura Szymczyka.

Czytaj dalej